Sara Jiménez 

Si la Sara no treballés amb nosaltres, estaria pujada a un escenari. Aquesta part artística està molt present en el seu dia a dia.

S’implica molt amb les persones i sempre busca sorprendre perla seva capacitat per trobar solucions creatives a qualsevol situació.

Agurtzane San Julián 

L’Agur és una apassionada de la tecnologia mòbil. Està sempre al dia i això la porta a la cerca permanent de solucions innovadores per qualsevol estudi i a no posar-se mai límits