Luis Ramos
Director Executiu
“El savi no és l’home que proporciona les respostes veritables sinó el que planteja les veritables preguntes”” Claude Levi-Strauss

El Luis és un veterà de la companyia i té un alt nivell de compromís amb la seva feina. No escatima esforços per buscar la millor solució en cada projecte i aporta punts de vista que els enriqueixen.

Sempre troba un espai de reflexió en el que es fa totes les preguntes per poder arribar a les millors respostes.