Alejandro Cuiñas

L’Alejandro és el músic de la companyia; És una persona creativa que sap processar les dades com processa les notes musicals... amb precisió i harmonia.
Sara Jiménez

Si la Sara no treballés amb nosaltres, estaria pujada a un escenari. Aquesta part artística està molt present en el seu dia a dia.

S’implica molt amb les persones i sempre busca sorprendre perla seva capacitat per trobar solucions creatives a qualsevol situació.